Apporteringsträning som skolarbete

Apporteringsträning som skolarbete

Linda och Bridget har apporteringsträning som skolarbete. De har en kurs i hundsport, där Linda ska lägga upp träningsplan, genomföra i olika steg, utvärdera med slutmål att kunna genomföra prov i den grenen som hon valt. Linda har valt appportering och som slutmål att kunna genomföra stationer i ett workingtest. Idag fick jag och Amulett följa med som sällskap och medhjälpare.

2018-01-13 23:59